Aine toetab õppijat kasutama digiajastu tehnoloogilisi vahendeid informatsiooni hankimiseks, töötlemiseks, tööalaseks suhtlemiseks, asjaajamiseks ja enesetäiendamiseks.

Õppeaines antakse üliõpilastele alusteadmised ja baasoskused abi osutamiseks ning korraldamiseks suurõnnetuse, katastroofi ja sõjalise konflikti korral. Lisaks selgitatakse kaitseväe meditsiiniteenistuse struktuuri rahu- ja sõjaajal ning meditsiinilise abi mahtusid erinevates abiandmise etappides.