Annab esmased teadmised ja oskused geoinfosüsteemide (GIS) ja asukoha määramise süsteemi (GPS) kasutamiseks.
Annab ülevaate GIS rakendusvõimalustest erinevates valdkondades, sh kaugseires.
Käsitleb GISiga seotult elektrooniliste kaartide loomist ja kasutamist.
Annab ülevaate geoinfosüsteemides kasutavatest andmetetest, tutvustab lihtsamaid andmepäringuid ja GIS analüüse.
Võimaldab õpilastel tundma ja rakendama õppida GIS vabavaralist tarkvara QuantumGIS ning ESRI tarkvara ArcGIS ja GISil põhinevaid veebiteenusi.

Annab esmased teadmised ja oskused geoinfosüsteemide (GIS) ja asukoha määramise süsteemi (GPS) kasutamiseks.
Annab ülevaate GIS rakendusvõimalustest erinevates valdkondades, sh kaugseires.
Käsitleb GISiga seotult elektrooniliste kaartide loomist ja kasutamist.
Annab ülevaate geoinfosüsteemides kasutavatest andmetetest, tutvustab lihtsamaid andmepäringuid ja GIS analüüse.
Võimaldab õpilastel tundma ja rakendama õppida GIS vabavaralist tarkvara QuantumGIS ning ESRI tarkvara ArcGIS ja GISil põhinevaid veebiteenusi.