Kursus hõlmab 8. klassi eesti keele ja kirjanduse kontrolltöid.