20. sajandi ajaloo käsitlemine

Kursusel antakse ülevaade 19. sajandi ja 20. sajandi alguse tähtsamatest probleemidest.

  1. Euroopa pärast Viini kongressi
  2. Pärisorjuse kaotamine
  3. Tööstuslik pööre
  4. Talurahva vabastamine
  5. Rahvuslik ärkamine
  6. Esimene maailmasõda
  7. Eesti iseseisvumine