E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle (3 EAP) demokursus

Maht: 3 EAP, veebipõhine kursus
Kursuse läbiviija: Triin Marandi (haridustehnoloog, TÜ elukestva õppe keskus)
Sihtrühm: ülikoolide, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad
Eesmärgid: kursuse edukalt lõpetanud oskavad iseseisvalt kasutada õpikeskkonda Moodle enda kursuse loomisel ning õppetöö läbiviimisel.
Käsitletavad teemad: Moodle õpikeskkonna üldine tutvustus. Kasutajatunnuse loomine ja kursustele sisenemine. Enda kursuse tellimine ning seadistamine. Sobivate vahendite ning tegevuste lisamine kursusele. E-kursuse läbiviimine ja õppijate hindamine.
Kursuse läbimise nõuded: kursuse disainimine ning esitlemine.
Täiendav info: Triin Marandi (triin.marandi@ut.ee) ja Esta Pilt (esta.pilt@ut.ee)

Koolituskursus ülikoolide, kutsekoolide ning rakenduslike kõrgkoolide õppejõududele.

Kursuse lõpetamise järel oskavad osalejad planeerida ja koostada oma veebipõhist kursust, mis vastab õppijate vajadustele ning kursuse sisulistele nõudmistele.

RAK logo

Sihtrühm: kutsehariduskoolide õppejõudud, kes ei ole kasutanud oma õppetöö läbiviimisel e-õpet või kes soovivad end täiendada e-õppe osas

Eesmärk: kursuse eduka läbimise järel peaksid osalejad omama teadmisi e-õppe võimalustest ning e-õppes kasutatavatest õpetamise meetoditest

Käsitletavad teemad: olemasolevate e-kursuste näited, õpimeedia valik, sissejuhatus õpidisaini, veebipõhises õppes kasutatavad meetodid, õppejõu töökoormus ja vastutus e-õppes

Kursuse toimumise aeg: sügis 2009

RAK logo

Kursus on mõeldud Eesti e-Ülikooli liikmeskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppejõududele, kes ei ole kasutanud oma õppetöö läbiviimisel e-õpet või kes soovivad end täiendada e-õppe osas.

Kursuse nimi: Sissejuhatus e-õppesse: e-õpe meil ja mujal
Maht: 1 AP
Eesmärk:
Kursuse lõpetajad:
- teavad e-õppe võimalusi ja probleeme,
- omavad ülevaadet e-õppe olukorrast Eestis ja mujal maailmas,
- tunnevad meetodeid, mida saab kasutada e-õppes tudengite aktiveerimiseks,
- oskavad näha videokonverentsi erinevate metoodikate võimalusi õppetöö läbiviimisel.

Õppevorm: kursus on veebipõhine, millele lisaks toimub kaks videokonverentsi paralleelselt Tallinnas ja Tartus (13. 02. ja 12. 03. 2008)
Õppematerjalid on saadaval ja arutelud peetakse veebipõhises õpikeskkonnas, videokonverentsideks tuleb tulla kohale.

Kursusel käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus e-õppesse. Mis on e-õpe? e-õppe statistika ja ajalugu. Eesti e-ülikool ja Eesti e-Kutsekool(1. videokonverents).
2. E-õppe kasutamine õppetöös.
E-kursuste mudelid.
3. Veebipõhised kursused.
4. Autoriõigused
5. Kursuse sihtrühmad. E-õppe plussid ja miinused (2. videokonverents).

Kursuse edukaks läbimiseks tuleb:
- aktiivselt osaleda vähemalt ühel videoloengul,
- esitada õpikeskkonnas kõik kodutööd.